Kakovost

Politika kakovosti:

Kakovost je najpomembnejša vrednota in predstavlja prizadevanja za nenehno izboljševanje vseh procesov in virov družbe TEHNIKA-SET .
Kakovost vodimo skladno s standardom ISO 9001, ki obravnava vse elemente poslovanja.
Sistem vodenja kakovosti zagotavlja osredotočenost na doseganje pričakovanj lastnikov, kupcev, dobaviteljev, zaposlenih in okolja, v katerem družba deluje.
Vodilni in vodstveni delavci družbe z izvajanjem postopkov sistema vodenja kakovosti in osebnim zgledom motivirajo in vključujejo vse zaposlene, ki tako prispevajo k nenehnim izboljšavam.
Prepoznali smo temeljne procese in podporne procese družbe. Procesi podajajo sklope aktivnosti, ki potekajo med družbo, odjemalci in dobavitelji. Procesi imajo imenovane lastnike, ki zagotavljajo doseganje ključnih ciljev – kazalnikov procesov.
Vsi procesi in podporni procesi imajo prepoznane kazalnike in določene cilje, ki so predmet preverjanja in so v pomoč pri odločanju.[/vc_column_text]

ISO9001-SLO-2022-web

Cilji kakovosti:

Nenehno izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev in s tem doseči:

usklajenost z zahtevami kupcev
širjenje prodaje na zahtevnejše trge,
večanje dodane vrednosti,
spoštovanje rokov izdelave in minimum neskladnosti,

Z nadzorom, merjenjem in izboljševanjem procesov povečevati učinkovitost družbe z:

zniževanjem stroškov,
rastjo produktivnosti,
krajšanjem procesnih ciklov,
odpravljanjem reklamacij in neskladnosti.
usposabljanjem in motiviranjem zaposlenih,

Povečevanje sposobnosti virov družbe za podporo doseganja ciljev z:

vzdrževanjem in modernizacijo strojne opreme,
modernizacijo programske opreme,
vlaganjem v proizvodne in upravne objekte.

Zagotavljanje skladnosti in izvedbe jeklenih konstrukcij po SIST EN 1090-1

V letu 2014 smo pridobili in v 2017 podaljšali varilni certifikat in certifikat za ugotavljanje skladnosti in  izdelavo jeklenih konstrukcij po SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2. S pridobitvijo certifikata smo tako ugodili zahtevam zakonske obveze o izdelavi jeklenih konstrukcij, hkrati pa zagotavljamo najvišjo možno kakovosti pri izdelavi jeklenih nosilnih elementov in konstrukcij do EXC2 razreda zahtevnosti.