Podjetje

Družba Tehnika – SET d.d.

je bila ustanovljena leta 1995. Je delniška družba, ki so jo ustanovili delavci podjetja IMPOL Tehnika d.o.o., hčerinske družbe podjetja IMPOL d.d. – svetovno znanega proizvajalca aluminijevih polizdelkov.

Tehnika – SET d.d. je prevzela zaposlene in program dejavnosti podjetja IMPOL Tehnika d.o.o., ki je temeljil na izdelavi strojne opreme in servisnih storitev za metalurško proizvodnjo aluminijske industrije.

Podjetje zaposluje od 100 do 115 delavcev z bogatimi izkušnjami na področju projektiranja, strojegradnje, izdelave jeklenih konstrukcij, strojne obdelave, montaže in remontov strojne opreme ter elektro-servisnih storitev.

Glavna dejavnost podjetja je strojegradnja, proizvodnja jeklenih konstrukcij (proizvodna hala, nadstrešek, streha, zaščita), proizvodnja stroje in naprav za aluminijsko industrijo, navijalnih in odvijalnih osi, peči, transporterjev, žerjavov in dvigal.

Podjetje ima na razpolago okoli 3.500 m2 delovne površine v proizvodnih dvoranah na lokaciji industrijske cone podjetja IMPOL d.d. v Slovenski Bistrici.

Od ustanovitve naprej vlaga podjetje presežna sredstva v posodobitev strojne in programske opreme, izboljšanje delovnih pogojev in v izobraževanje kadra.

Glavni odjemalci družbe Tehnika – SET d.d. v Sloveniji so IMPOL d.d., podjetja znotraj industrijske cone IMPOL, TALUM d.d. Kidričevo, Wikins d.o.o, HED d.o.o in več manjših podjetij. Na izvoznih trgih izvajamo projekte po načrtih za podjetja: ANDRITZ HYDRO GmbH Avstrija, KUMERA Antriebstechnik GmbH Avstrija, MFL Maschinenfabrik GmbH Avstija, SIEMENS VAI GmbH Avstrija, HERTWICH Engineering GmbH Avstrija, TREIBACHER Industrie AG Avstrija, Franke-Stahlprodukte Nemčija.

Naziv podjetja
Tehnika – SET Inženiring, proizvodnja in storitve d.d.

Skrajšan naziv podjetja
Tehnika – SET d.d.

Sedež podjetja
Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, SLOVENIJA

Dejavnost
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo

Pravnoorganizacijska oblika
Delniška družba

Vpis v sodni register
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Mariboru, s sklepom Srg. 94/03905

Matična številka
5862639

Davčna številka
SI17510074

Osnovni kapital
79.076,95 €

Transakcijski račun:
Nova KBM d.d. Maribor: 04430-0000227870

Zastopnik družbe
Lea Kropec, direktorica

Predsednik nadzornega sveta
Gvido Španring

Telefon n.c.: + 386 (0)2 8453 250,
E-pošta: tehnikaset@tehnikaset.si
Spletni naslov: www.tehnikaset.si

1945- 1992

Centralno vzdrževanje podjetja IMPOL

Vzdrževanje in remonti strojne opreme podjetja Impol, montaže novih strojev in naprav, izdelava rezervnih delov, izdelava strojne opreme za proizvodnjo aluminijevih polizdelkov.

1992 – 1995

Podjetje IMPOL-TEHNIKA d.o.o.

Reorganizacija podjetja Impol na več hčerinskih družb. IMPOL-TEHNIKA d.o.o. je opravljala enake dejavnosti kot centralno vzdrževanje podjetja Impol, pričela je nuditi svoje storitve in izdelke tudi drugim podjetjem v Sloveniji in tujini. Uvedba CAD projektiranja.

1995

Ustanovitev podjetja Tehnika - SET d.d.

Podjetje Tehnika - SET d.d. so ustanovili delavci podjetja IMPOL-TEHNIKA d.o.o.. Vpis v sodni register je bil izvršen 26.05.1995.

1996

Začetek poslovanja podjetja Tehnika - SET d.d.

Prevzem dejavnosti in zaposlenih podjetja IMPOL-TEHNIKA d.o.o. ter začetek poslovanja s 01.01.1996.

2000

Izgradnja nove proizvodne dvorane

Izgradnja nove proizvodne dvorane površine 1.152 m2 za izdelavo jeklenih konstrukcij in zvarjencev.

2000 - 2005

Investiranje v CNC obdelovalne stroje in CAD programsko opremo

Nabava več CNC rezkalnih strojev in CNC stružnic. Dopolnitev programske opreme s 3D programi za projektiranje in izdelavo programov za CNC obdelavo.

2005

Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001: 2000

V letu 2004 smo uvedli postopke poslovanja v skladu s standardom kakovosti ISO 9001:2000 ter v decembru 2004 uspešno opravili presojo poslovanja pri BVQI Slovenija. Certifikat kakovosti smo prejeli 14. 01. 2005.

2006

Uspešno realiziran inženiring, rekonstrucija, remont in postavitev razrezne linije aluminijskega traku SCMUTZ za kupca IMPOL.

2007

Posodobitev opreme

Nabava 4-osnega rezkalno vrtalnega centra HAAS. Recertifikacija standarda kakovosti ISO 9001:2000

2008

ISO 9001:2008

Pridobitev standarda kakovosti ISO 9001:2008

2008 - 2014

Posodobitev strojne opreme z novimi CNC obdelovalnimi Stroji (TOS, FERMAT, HARTFORT, STYLE), posodobitev programske opreme za projektiranje in strojno obdelavo, izgradnja peskalne in lakirne komore.

Razvoj, projektiranje in izdelava opreme CPS, avtomatsko skladišče drogov, žaga za obojestranski obrez in posnemanje robov Al palic.

2014

SIST EN 1090

Pridobitev varilnega certifikata in certifikata za ugotavljanje skladnosti in izdelavo jeklenih konstrukcij po SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2.